MF logo NY
temp0020_navi_home  Hovedside   temp0020_navi_misc  Kontakt  temp0020_navi_mail  Email 
          Facebook Twitter    New Momentum_logo
  Hovedside  
  NY bok!  
  Kurs  
  Artikler  
  Servicemeny  
  Nyhetsbrev  
  Siste nytt  
  Om oss  
  Refleksjoner  
  Lenker  

MESTRING & SELVHJELP
for hjelpere og hverdagsmestrere

          Skogrand_Stubsjoen reversed 

temp0020_yellow NYTT TEAM-MEDLEM!


Sigurd_Stubsjoen_1

 Sigurd Stubsjøen

Sigurd Stubsjøen har tiltrådt som en verdifull samarbeidspartner med oss i Mestringsforum.no. Han er psykolog, hypnoterapeut, NLP-trener og forfatter, og driver også Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling (NIMUS). Etterspurt både som foredragsholder, terapeut, mentor og trener gir Sigurd med sine over 20 års erfaring både vitenskapelig baserte og livsnære synergier til vårt engasjement.

Sigurd og Kristen har i tillegg utviklet felles trenings- og undervisningskonsepter. De er også i ferd med å ferdigstille bøker, spesialstudier, e-bøker, nettseminarer o.a. som medforfattere. Alt dette lanserer de sammen både i Norge og internasjonalt. Vi kommer tilbake med flere detaljer senere. Foreløpige presentasjoner finner du HER.

For mer om Sigurd, vår profesjonelle, empatiske og flotte medarbeider, vennligst klikk her. Vi ønsker ham varmt velkommen til et stadig voksende tverrsektorielt, multidisiplinært og mangfoldig team. Det styrker Mestringsforum i dets streben etter å gi brukere, pårørende, andre hverdagsmestrere og fagekspertise robuste løft med varig verdi!

 

temp0020_yellow ANDRE NYHETER

 

 Et av Kristens mest etterspurte foredrag, "Muligetsorientering i krisetid" , ble lansert første gang i febr. 2009. Flere andre organisasjoner og konferansearrangører har også bestilt dette tidsaktuelle innlegget. Det ble bl.a. også presentert på FFO Nord-Trøndelag sitt årsmøte i 2009.

Ytterligere oppdateringer om våre nye publikasjoner, kurs og relevante støttetiltak følger snart.

På gjenhør!

 

Tilbake til toppen av siden

Tilbake til hovedsiden

 

 

 

Globe

SISTE NYTT OM MENNESKER, TILTAK OG PLANER.

HER ER DET PLASS FOR FLERE INNSPILL, DERSOM DU HAR NOE DU MENER VIL HA INTERESSE FOR VÅRT PUBLIKUM!

VÅR NYE SAMARBEIDSPARTNER, SIGURD STUBSJØEN, OG HANS BIBLIOGRAFI.

Sigurd gav nylig ut sin 3. bok på Aschehoug Forlag, med tittelen "Tenk deg til suksess". I 2006 gav han ut boken "Tenk deg slank", mens "Selvhypnose" (skrevet sammen med Per Carelius) utkom allerede i 1998. Følg lenkene, eller klikk på det coveret du ønsker å lese mer om. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hvor du kan anskaffe deg de eksemplarene du ønsker. Sigurd og Kristen lanserer nå også nytt akademi og nye læringstilbud, som du kan lese mer om HER. Bøkene "Tenk deg til suksess" og "Tenk deg slank" er nå forøvrig klare for det amerikanske og andre internasjonale markeder. Sigurd og Kristen er medforfattere av disse oppdaterte og reviderte utgavene.

 Tenk suksess             Tenk slank           Selvhypnose                  

TENK DEG TIL SUKSESS
Nå dine mål med effektiv NLP og psykologi. Boken er i hovedsak basert på NLP og på psykologisk forskning som viser hva suksessrike mennesker gjør for å lykkes. Sigurd Stubsjøen har oppdaget at bak enhver form for fremgang, ligger bestemte adferds- og tankemønstre. Dette er kjerneferdigheter som du kan lære å mestre, og disse vil gjøre deg i stand til å bli mer fremgangsrik. De samme ferdighetene og metodikkene gjelder også i høyeste grad deg som sliter med tøffe mestringskrav, kronisk sykdom, pårørendeansvar, eller andre store livsutfordringer. Praktisk, lettfattelig og med lun humor tar Sigurd deg med på en reise som garantert vil sette varige spor!

TENK DEG SLANK
Dette er den første bok av sitt slag på det norske markedet. Boken er praktisk skrevet i en lettfattelig språkdrakt, med enkle oppgaver og eksempler som leder leseren til nye livsstilsvaner og gjør leseren i stand til å nå sin idealvekt - og forbli der!

SELVHYPNOSE
Hypnoseskolen er en ny og unik skole drevet av landets mest erfarne og kjente hypnoterapeut, forfatter og Psykolog Sigurd Stubsjøen. Løsningsorientert hypnoterapi er en metode utviklet av Sigurd, der terapeuten kombinerer de beste og mest virkningsfulle metodene innenfor hypnose og psykologi, for å sikre positiv utvikling mot klientens mål. Boken har vært til stor hjelp for fagpersonell såvel som menigmann i 10 år allerede, og er like aktuell i dag!

SIGURD OG KRISTENS FØRSTE e-BOK TILGJENGELIG OM FÅ DAGER
Dette er en smakebit på det materialet vi har forsket på og skrevet sammen. Vårt internasjonale nyhetsbrev, the New Momentum Toolbox, er også lansert, og som takk til våre abonnenter gir vi bort følgende ekstraordinære takkegave:

7 Action Steps to New Momentum

(Klikk på bok-coveret, og les mer om hvordan du får ditt gratiseksemplar!)

KRISTEN L. SKOGRAND TILRETTELEGGER FOR NYTT, OMFATTENDE INITIATIV PÅ SJELDENFELTET.

Som nevnt annetsteds på nettsiden utvikler Kristen i disse dager et nytt totalkonsept for det såkalte sjeldenfeltet i Helse-Norge. Under domenene Sjelden.no og Sjeldenportalen.no (som vil peke mot det første og enkleste domenet) vurderes et tiltak forberedt i tett samspill med brukere og pårørende, samt flere av landets ledende eksperter. Sistnevnte dekker områder som medisin, forskning, helse, velferd, levekår, mestring, selvhjelp, kunnskapsportaler, helsefaglige tilnærminger, og mye mer.

Ved lansering vil Sjeldenportalen prioritere synliggjøring, opplysning, kontakt, interaksjon, støtte og mestring, for å nevnte noen stikkord. Det blir en unik "Samhandlingsportal for Sjeldne Diagnoser & Skjulte Lidelser", og dekker derfor tusenvis av norske brukere og deres familiers behov. Selv om det anslagsvis 'kun' er 30.000 mennesker med en sjelden diagnose i Norge, snakker vi likevel om 6-sifrede tall når vi (rettmessig) inkluderer folk i deres indre relasjonssirkler, som også berøres (til tider hardt) av fenomenet. Brukerne og de pårørende lever fortløpende med akutt mangel på målrettet og adekvat fokus, brukertilpassede tiltak, informasjon, utløste rettigheter, prioritering og støtte. Dette grunnet mange års underdekning og uttalt mangel på effektiv samhandling på feltet. Samtidig vil initiativet ha målbar nytteverdi for bl.a. Helse- og Sosialsektoren, og alle dens nivåer og aktører. Ferske dybdestudier og forskningsrapporter viser klart hvordan alle fra fastleger, helseforetak og spesialisthelsetjensten, til saksbehandlere o.a. i forvaltningsenhetene for ofte famler i ukjent terreng, med de (tildels alvorlige og unødvendige) konsekvensene dette medfører.

Sjeldenportalen blir således et felles tilknytnings- og kontaktpunkt for relevant informasjon på sjeldenfeltet. Videre blir den et utstillingsvindu og en moderne plattform for interaksjon mellom ulike systemer og grupperinger hele målgruppen og dens støttespillere trenger for progresjon som gir målbare resultater. Det.vil også si møtestedet for alle informasjonsbærere,  premissleverandører, forsknings- og fagmiljøer, kompetansesentra (p.t. 16 enheter), LMS-miljøene, representanter fra systemnivåene og det offentlige Helse-Norge, media, brukerorganisasjonene (!), deres paraplyorganisasjon(er), og andre sentrale aktører.

Vi har følgelig som mål å legge grunnlaget og rammebetingelsene for et enhetlig stifinner- og pådrivertiltak, med utvikling av et samordnet veikart for alle med behov for enkel, rask og kvalitetessikret tilgang til rett kompetanse, omsorg og bistand, på rett sted - til rett tid!

I denne prosessen har vi positiv respons fra veldig mange, men forutsetter løpende et bredt engasjement og en prosjektbasert samling av multidisiplinær kompetanse. Dette for at rammebetingelser, mål og metodiske tilnærminger for veikartet blir optimalt for alle. Vi sikter mot et inkluderende initiativ med ditto sterkt samspill på tvers av miljøer, evt. særinteresser, sektorer, og andre mulige barrierer for et vellykket og sårt tiltrengt tilbud. Vi gir derfor oss selv god tid m.h.t. planlegging og evalueringer forut for ønsket realisering.

Kontakt oss gjerne for mer info om fremdriften i prosjektet, eller med forespørsel/tilbud om deltakelse i tidlig fase. Du kan også lese flere foreløpige refleksjoner omkring tiltaket med en gang ved å klikke HER.

OBS! Se forøvrig også Helsedirektoratets fokus på dette ved å klikke her. Noter deg også deres viktige Servicetelefon - 800 41 710. Dette nr. kan brukere, pårørende, fagpersoner o.a. ringe dersom de trenger profesjonell kontakt og gode innspill om tema tilknyttet sjeldne funksjonshemninger, og veien videre!

Flere nyheter legges ut med det første. Går du til siden "Nyhetsbrev" kan du abonnere gratis, og dermed være sikret alle oppdateringer, og mye annet verdifullt stoff, som sendes ut månedlig f.o.m. juni/juli 2009. Takk!


 Gule blomster

 

 

 


Mestringsforum.no er et tiltak etablert av Kristen L. Skogrand

Mårveien 34, N-3160 Stokke - Tlf: (+47) 474 444 05 - Mail: kskogrand(a)gmail.com
Leder: Kristen L. Skogrand - Mobil: (+47) 474 444 05
Seniorrådgiver: Psykolog Sigurd Stubsjøen - Mobil: 902 20 100 - Mail: sigurd.stubsjoen(a)gmail.com


FØLG MESTRINGSFORUM:

Facebook Twitter 

FØLG KRISTEN L. SKOGRAND:

Facebook Twitter 

FØLG SIGURD STUBSJØEN:

Facebook Twitter