MF logo NY
temp0020_navi_home  Hovedside   temp0020_navi_misc  Kontakt  temp0020_navi_mail  Email 
          Facebook Twitter    New Momentum_logo
  Hovedside  
  NY bok!  
  Kurs  
  Artikler  
  Servicemeny  
  Nyhetsbrev  
  Siste nytt  
  Om oss  
  Refleksjoner  
  Lenker  

 

Tid for endring?                                AcademyLogoLowRes

Vår servicemeny inkluderer skreddersydde seminar- og kurstilbud, og høyaktuelle informasjonsverktøy. Vi samarbeider med New Momentum og the Academy of Human Development & Positive Psychology om disse. (Mer info HER.) Vi vektlegger tidsfølelse og livsfølelse i møtet med andre. Grundig faglig og erfaringsbasert forståelse for avgjørende dynamikker på menneskelige og organisasjonsrelaterte områder står også i fokus. Videre består vår støtte i individuelt tilpasset coaching- og mentorbistand, pluss etterspurte konsepter innen livsmestringselvhjelp, kommunikasjon, læring, livsstyrketrening og medarbeiderskap, for å nevne noen.

Vi har også utviklet spesialtjenester for deg som (bredt definert) er 'profesjonell hjelper'. Higet etter faglig og praktisk rettet fordypning i denne målgruppen er overveldende i dag, og vi er priviligerte som får bistå mange av nåtidens og morgendagens mest fremgangsrike aktører! Blant disse er coacher, mentorer, helsepersonell, rådgivere, konsulenter, bedriftsledere; samt iverksettere i omsorgs- og mestringssektoren. Vi tilbyr også samarbeidsmuligheter for strategiske allianser innen bedriftsutvikling, medarbeiderskap, personlig vekst og livsmestring, m.m.

Vi tror våre tjenester vil bistå deg og din organisasjon i spennende prosesser mot bedre balanse, ny giv, økt synlighet på ditt nedslagsfelt, effektiv måloppnåelse; og dermed målbar vekst. Forestill deg et øyeblikk opplevelsen av å gå fra tilnærmet stillstand til selvopplevd fremdrift på de områdene som betyr aller mest for deg og dine. Du er sikkert enig i at nytt, robust momentum vil være gull verdt for deg, er du ikke?

Sluttproduktet etter at vi har gjennomgått spennende prosesser i fortrolig og nært samspill med deg (og din evt. bedrift eller organisasjon) er også bedre egeninnsikt og økt livskvalitet. Nytteverdien vi tilbyr deg vil således ha positiv innvirkning på endringspotensialet, mulighetsorientering og mestringsledelse på det personlige og profesjonelle planet. Høres dette interessant ut?

Dersom du er som de fleste av oss vil du før eller siden ta alle nødvendige skritt for å finne en stø kurs mot de karrierre- og livsmål som rangerer høyest på din prioriteringsliste. Du fortjener et helikopterperspektiv på hvordan du kan realisere dette, uten å lekke energi, tid og krefter på ting som kun holder deg igjen, i stedet for å gi deg et kraftig løft fremover. I samhandling med oss blir denne reisen lettere for deg, og veldig betydningsfull for de du verdsetter aller mest i livet!

Vi sender gjerne mer informasjon om disse tjenestene:

- KURS & SEMINARER TILPASSET BRUKERE & PÅRØRENDE
Egne kurskonsept, samt spesialopplegg utviklet basert på spesielle forespørsler fra ulike oppdragsgivere.

- SPESIALKURS FOR PROF. HJELPERE, FAGPERSONELL, ORGANISASJONER, INSTITUSJONER & BEDRIFTER
Igjen opererer vi både med etterspurte standardkonsepter, samt opplegg utviklet på bestilling m.h.t. innhold, varighet og ønskede resultater. Vi tilbyr individuelle seminaropplegg, on-site arrangement hos klienter/medarbeidere, og nettbaserte trenings-, coaching- og e-læringsprosesser. Psykolog Sigurd Stubsjøen og Kristen L. Skogrand har også utviklet spesialkonseptet Medarbeiderskap med Momentum. Gjennom MEMO Programmetgir de begrepet FRISKFAKTORER (Salutogene Helsekriterier) & POSITIV PSYKOLOGI I PRAKSIS en tyngde og praktisk nytteverdi alle medarbeidere (med/uten lederansvar) og deres familier trenger og fortjener. For mer om dette konseptet - enestående på området - send egen forespørsel via Kristen(a)Mestringsforum.no.

- INDIVIDUELL RÅDGIVNING, COACHING & MENTORSTØTTE
Bistand er tilgjengelig for privatpersoner, team og grupper med spesielle muligheter og tilhørende behov. All deltagelse fra vår side porsjoneres i.f.t. den kapasiteten vi har til enhver tid. Vi samarbeider med flere flotte eksperter, som dekker et bredt kompetansespekter. Vi vektlegger også prinsippet om kun å akseptere oppdrag hvor vi med stor grad av sannsynlighet 'vet' at vi kan bringe positive synergier, erfaringsbasert kunnskap, og faglig fundamentert innhold til vårt publikum.

- ARTIKLER & INNHOLD m/HOVEDVEKT PÅ TEMA INNEN MESTRING, KOMMUNIKASJON, LÆRING & SELVHJELP
Vårt stoff dekker et bredt register av prosesser for å oppnå et liv med balanse, positivt livsinnhold, sunn intern- og eksterndialog, og realisme i målsetting. Alt innhold tilpasses enkeltindividets rammebetingelser. Blant annet presenterer vi tema innen mestring, selvhjelp, grensesetting, kommunikasjon, aktivitetstilpassing, livsstyrketrening, smertehåndtering, bearbeiding av sorg- og tapsopplevelser, målsettingsarbeid og måloppnåelse, m.m. Etterhvert inkluderer vi også emner skreddersydd for deg som aktivt ønsker å spisse din kompetanse for å utføre meningsfylt arbeid som (bredt forstått)... 'profesjonell hjelper' (coacher, mentorer, rådgivere, helsepersonell, og mennesker med lederansvar innen mestrings- og selvhjelpssektoren). Vi legger fortløpende ut artikler o.a. materiale på områdene ovenfor. Det er en tidkrevende prosess, men etterhvert vil du finne refleksjoner og innspill innenfor alle emnene vi har nevnt her. TRENGER DU HJELP TIL INFORMASJONSDESIGN? Mange kontakter oss for bistand med planlegging og utvikling av treningsmanualer, andre læringsressurser og kursopplegg etter kravspesifikasjon. Psykolog Stubsjøen og Skogrand bistår som team når du har behov for gode innspill her!!!

______________________________________________________________________________________________

PS!  Via Mestringsforum.no akter vi å kanalisere et mangfold av spesialdesignede kurs og individuelle oppfølgingsprogram. Vi designer også løsninger basert på kravspesifikasjoner og uttrykte ønsker fra organisasjoner og samarbeidspartnere. Bl.a. dekker kurs-, oppfølgings- og treningsmodulene våre også temaene berørt i flere av artiklene du finner ved å klikke HER. I tillegg til det du kan lese om på nettsidene pr. i dag prioriterer vi mange andre fokusområder innen mestring, kommunikasjon, læring og selvhjelp. Dette for å stimulere til økt balanse og en bedre hverdag for brukere, pårørende og faglærte hjelpere. Til slutt minner vi igjen på spesialkonseptet Medarbeiderskap med Momentum (MEMO Programmet). Der gir psykolog/trener Sigurd Stubsjøen og Kristen L. Skogrand begrepet FRISKFAKTORER, POSITIV PSYKOLOGI I PRAKSIS, SAMT SAULTOGENE HELSEKRITERIER et innhold enhver medarbeider m/familie både trenger OG fortjener! 

Tilbake til toppen av siden

Tilbake til hovedsiden

  

 


Mestringsforum.no er et tiltak etablert av Kristen L. Skogrand

Mårveien 34, N-3160 Stokke - Tlf: (+47) 474 444 05 - Mail: kskogrand(a)gmail.com
Leder: Kristen L. Skogrand - Mobil: (+47) 474 444 05
Seniorrådgiver: Psykolog Sigurd Stubsjøen - Mobil: 902 20 100 - Mail: sigurd.stubsjoen(a)gmail.com


FØLG MESTRINGSFORUM:

Facebook Twitter 

FØLG KRISTEN L. SKOGRAND:

Facebook Twitter 

FØLG SIGURD STUBSJØEN:

Facebook Twitter